Velkommen til Lesja & Dovre Fuglehundskole

Vi har som målsetting å legge forholdene best mulig til rette for læring, både for hund og eier. Gjennom læring eller varig forandring av atferd, ønsker vi å gi hund og eier positive opplevelser og ikke minst oppleve et samspill som øker gleden ved jakt og konkurranse.

Vi arrangerer kurs og treninger, og tilbyr duetrening, oppstalling og bruk av Dombås hundepark.  Vi har også god erfaring med å legge tilrette for valpetreff eller kenneltreff.  Ta kontakt for et skreddersydd opplegg eller meld deg på en av våre aktiviteter.

Kurs/trening

Lesja og Dovre Fuglehundskole og Dombås Hundesenter arrangerer slektstreff for kennel Imingen. Du finner filvedlegg med detaljert program nederst på siden. Velkommen!
1.200 NOK
Lesja og Dovre Fuglehundskole og Dombås Hundesenter inviterer til Sommerkurs 24. – 27. juni 2021.
3.850 NOK